Krestenstrupgård Ridecenter

Generelle staldregler

Dette kan du forvente af os
 • Vi fodrer din hest 2x dagligt og sørger for vand
 • Vi lukker din hest på fold dagligt, når vejret tillader det.
 • Vi strøer bokse og løsdrift 1x dagligt.
 • Vi sørger for overvågning ved indslusning af nye heste.
 • Vi foretager intern flytning/omrokering af heste i stalden/på folden uden varsel, hvis et akut behov opstår, f.eks. uenighed i flokken, skader, sygdom eller lign.
 • Vi kontakter dig, hvis der opstår alvorlige problemer, f.eks. skadet eller syg hest.
Vores forventninger til dig som hesteejer
 • Du skal lave en aftale med Lone om det praktiske, såfremt din hest f.eks. skal have tilskudsfoder, ekstra/intet kraftfoder eller har andre særlige behov. Kraftfoder og tilskud afvejes i poser og opbevares i en tønde.
 • Tilskudsfoder gives i forbindelse med almindelig fodring om morgen.
 • At du følger planen for fodervagter i weekenden. ( Der vil altid være en opdateret plan i rytterstuen)
 Vores forventninger til dig som bruger af stald og hal 
 • Ryd op efter dig selv – udstyr/tøj lægges på plads og efterlades aldrig på/ved bommen, gulvet ved bommen fejes, sluk lyset osv. Grimer hænges op over bommen under ridning, så hestene ikke kan få benene i dem. Husk at rengøre hallen for hestens efterladenskaber.
 • Tænk på de andre heste, så INGEN fodring uderfor alm. fodringstid.
 • Fej kun fodergangene umiddelbart inden fodring, idet hestene forbinder fejning med mad (skaber uro), og undgå at støve for meget, når der er heste på stald. 
 • Vær opmærksom på de andre heste – alle skal have det lige godt. Er et vandtrug tømt, så fyld det op. Er der uro i flokken, så prøv at dæmpe gemytterne.
Kommunikation
Både heste og ryttere skal have det godt på vores rideskole. Er du utilfreds med noget eller har du nogle spørgsmål, så tag en snak med Lone om det. Det er bedre at vi snakker om tingene, inden de går hen og bliver til et problem. Lone tilrettelægger fodringen efter hestenes behov. Wrap udgør basisfoderet. I vinterperioden suppleres med kraftfoder, hvis behovet opstår. Kraftfoder tildeles i så fald om morgenen. I tilfælde af snefygning, islag eller andre vejrekstremer, sørger vi i stedet for, at din hest bliver lukket i hallen sammen med andre heste.